Úvod

Vodohospodářské stavby Brno je značka, která působí na stavebním trhu doma i v zahraničí od roku 1957. Firma VHS Brno, a.s. byla znovu založena v roce 1999 a navázala na tradici a dobrou pověst tohoto jména. Firma VHS Brno, a.s. je garancí, že stavba bude provedena ve vysoké kvalitě, dohodnutém termínu a za sjednanou cenu.

Hodnocení vysoké kvality prováděných prací a seriozní přístup ke všem partnerům patří k devizám naší společnosti. V řadě případů zabezpečujeme i inženýrské činnosti spojené s výstavbou. Jsme schopni poskytovat prodloužené lhůty splatnosti faktur, překlenovací úvěry, připravovat a vést jednání o poskytnutí standardních komerčních úvěrů i jiných zdrojů financování díla. Naše společnost je schopna překlenout časový posun financování stavby v průběhu roku i v meziročním období a garantovat zkrácení lhůt výstavby s překlenutím vlastními finančními zdroji.

Samozřejmostí je provádění prací s maximální ohleduplností k okolnímu prostředí, obyvatelstvu, přilehlým nemovitostem a životnímu prostředí.

Od roku 2005 jsme nositeli certifikátů ISO 9001:2001 a ISO 14001:2004. V roce 2007 jsme získali certifikát OHSAS 18001:1999

Oznámení představenstva společnosti o zaknihování akcií.

Tisk... Tisk...